(+84) 1900 636 299 Email: sales@goodprice.vn
  • dịch vụ khai thuê hải quan
  • dịch vụ khai thuê hải quan

Hướng Dẫn Đăng Bài

1. Đăng nhập tài khoản của goodprice.vn

- Nếu bạn chưa có tài khoản vui lòng tạo tài khoản tại đây

- Chọn chức năng đăng nhập, nằm ở phần trên của website điền đầy đủ thông tin email mật khẩu mà bạn đã đăng ký

2. Vào mục quản lý sản phẩm

Vào thông tin tài khoản chọn thêm sản phẩm

guide 1

Bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới (mục có *là bắt buộc)

Để sử dụng ảnh trong bài viết vui lòng chọn chức năng thêm ảnh (tài khoản bạn giới hạn 3MB)

Để sử dụng ảnh vừa thêm vui lòng click vào ảnh muốn sử dụng, hảy copy link bên dưới để sử dụng cho bài viết

Thanh công cụ trên bài viết chọn icon như hình bên dưới

Dán link hình ảnh vừa copy vào mục url

Sau khi điền thông tin sản phẩm chon nút tạo bài viết(phần nội dung sản phẩm vui lòng bôi đậm những từ liên quan sản phẩm để một số công cu tìm kiếm có thể hiệu nội dung chính của bạn là gì)

Bài viết của bạn sẽ được chúng tôi duyệt trong 3-5 ngày. Xin cám ơn!

Copyright: wwww.goodprice.vn

scroll top goodprice